Vacature NLP scriptant

Thijs Kranenburg
2/10/20

Wil jij graag een afstudeeropdracht bij een snelgroeiende legal tech startup waar je met state-of-the-art NLP modellen ons product verbetert? Bluetick is op zoek naar studenten die onderzoek willen doen naar het toepassen van nieuwe NLP technieken op Nederlandse jurisprudentie.

De opdracht

Het doel van het scriptieonderzoek is het afleiden van rechtsregels uit jurisprudentie. Deze rechtsregels zijn een speciaal soort samenvatting: het is de norm volgend uit de casus en heeft veelal een conditionele structuur. Bluetick beschikt over de uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze database bevat, door mensen gegenereerde, samenvattingen van 460.000 uitspraken. De kwaliteit van deze samenvattingen verschilt echter en bevat dikwijls niet de rechtsregel van de casus. Als het lukt om deze rechtsregels met voldoende kwaliteit te genereren, zullen we jouw model (samen) productionalizeren met o.a. Python, Docker, Airflow en MongoDB. Validatie met advocaten moedigen wij zeer aan en zullen wij helpen te faciliteren. Schroom echter niet om ook contact op te nemen mocht je een idee voor een van de volgende onderzoeksrichtingen hebben: Semantic Search, Textual Entailment, NER, Paragraph Classification, Reference Detection, en Sentence Boundary Detection.

Wij zijn op zoek naar een master student Data Science, AI of aanverwante studierichting die de uitdaging ziet om in onze snel groeiende startup een bijdrage te leveren met zijn/haar onderzoek. Kwaliteiten waar wij naar zoeken zijn: onderzoekend vermogen, intrinsieke motivatie in het begrijpen van ML modellen, creativiteit / oplossingsgerichtheid en ondernemerschap.

Bluetick maakt AI bereikbaar voor de advocatuur. Het is onze missie om advocaten tijd te laten besparen, door toegang te verschaffen tot alle relevante documenten. Om dit te bereiken werken we samen met een groep van innovatieve advocaten aan de ontwikkeling van een slimme zoekmachine. We zijn een betrouwbare, technologie gedreven partner voor ambitieuze advocatenkantoren die klaar zijn om te innoveren. Bluetick is opgericht in 2019 door vier studenten van de studie Data Science & Entrepreneurship van JADS. Momenteel zijn wij met zes personen, je zal dus uitmaken van een klein en zeer gemotiveerd team.

Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben, dan kan je je CV sturen naar Thijs Kranenburg (thijs.kranenburg@bluetick.nl). Hij zal contact met je opnemen om kennis te maken. Mocht je vragen hebben dan kan je ook contact opnemen met Thijs.