Mazars maakt als eerste accountants-, tax en advieskantoor gebruik van Bluetick

Koen Aarns
1/6/21

Bluetick is een juridisch onderzoeksplatform gemaakt door datawetenschappers in samenwerking met innovatieve advocaten bij toonaangevende kantoren. Bij het ontwikkelen van nieuwe zoektechnologie staat de belevingswereld van de gebruiker van Bluetick altijd centraal. Dit heeft ertoe geleid dat naast advocatenkantoren Bluetick zich nu ook gaat richten op belastingadviseurs.

De afgelopen twee maanden vond een pilot plaats in de fiscale praktijk van Mazars. Verschillende deelnemers van de pilot bevestigden dat ze via Bluetick jurisprudentie tegenkwamen die ze niet vonden bij andere juridische zoekmachines. Zo gaf een belastingadviseur bij Mazars aan: “Bij Bluetick ben ik jurisprudentie tegengekomen die ik snel kon vinden en die in sommige gevallen bij andere zoekmachines helemaal niet naar voren kwam.”

Dit is het resultaat van de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in de kern van het zoeksysteem. Hoe meer een specialist, advocaat of in het geval van Mazars belastingadviseur, zoekopdrachten doet met Bluetick, hoe beter het algoritme deze persoon leert kennen. Deze kennis gebruikt het algoritme om de gebruiker actief relevante ontwikkelingen en kennis te presenteren. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een feitencomplex of een rechterlijke overweging die belangrijk is in het adviseren van een klant.

Eén van de highlights van de pilot was het toevoegen van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie aan de database. Op deze manier is deze nu ook doorzoekbaar met het algoritme dat Bluetick heeft ontwikkeld. Vanwege het succes van de pilot wordt de Bluetick technologie nu verder uitgerold binnen de fiscale praktijk van Mazars.

Mazars is blij met het gebruik van Bluetick waarin de belastingadviseur de juiste kennis krijgt gepresenteerd op het moment dat deze nodig is. Als gevolg zijn de belastingadviseurs nog beter en actueler op de hoogte van de relevante ontwikkelingen, waardoor dit bijdraagt aan het geven van een kwalitatief advies.