Het belang van AI voor de advocatuur

Koen Aarns
2/10/20

Het is tijd voor de Nederlandse advocatuur om Artificial Intelligence (AI) te omarmen. Bij een succesvolle implementatie van de juiste technieken binnen de werkzaamheden van een advocaat zal er een bak aan potentie vrijkomen.

De advocatuur is een vakgebied waar AI kan worden ingezet als hulpmiddel, ter ondersteuning en verrijking van de kwaliteiten van specialisten. Een algoritme is goed in het herkennen van verbanden in grote hoeveelheden data, waarin het voor een mens bijzonder moeilijk is om verbanden te leggen. Veel advocaten werken met grote stukken tekst en zijn goed in het stelselmatig doorspitten van deze grote hoeveelheden informatie. Vervolgens maken zij de vertaalslag naar relevante feiten en overwegingen, die kunnen worden ingezet in een zaak. Dit is precies het type taak waar een algoritme kan worden toegepast en waar het de kwaliteiten van een advocaat kan verrijken.

Het is tijd om te accepteren dat een computer de specialist kan helpen nog beter te worden in deze taken, als een soort van super effectieve versie van zichzelf. Hoe mooi zou het zijn als de computer het maatje van een advocaat wordt, en de juiste informatie presenteert op het moment dat de advocaat het nodig heeft. Op deze manier kan de advocaat zich focussen op dat wat hem mens maakt, dat wat de computer (nog) niet kan: de informatie beoordelen op relevantie, deze informatie in context van een zaak plaatsen, en een strategie formuleren om deze informatie te gebruiken.

Reacties op de ontwikkelingen rondom legal tech zijn de laatste jaren niet altijd even positief geweest. Dit geldt zeker wanneer het goed gaat met de zaken en er weinig urgentie is om te innoveren. Logisch, denk ik: afhoudendheid is een natuurlijke reactie wanneer een nieuwe techniek wordt geïntroduceerd die jouw praktijk drastisch kan veranderen.

Technieken op basis van AI en Natural Language Processing (NLP) zijn in staat tot het volbrengen van indrukwekkende prestaties. Echter: het is nog steeds een gebied dat volop in ontwikkeling is, met bijna wekelijks grote doorbraken en even grote openstaande problemen. Te lang vasthouden aan de angst voor techniek betekent te lang doorwerken op een suboptimale manier, waarbij een bak aan potentie ongebruikt blijft. Algoritmes gaan het werk van advocaten niet overnemen. Algoritmes gaan het werk van advocaten wel veranderen en verbeteren.