De Feiten en Fabels van Artificial Intelligence binnen de Advocatuur

Martijn Keizer
19/10/20

Je kan er tegenwoordig niet meer omheen: Artificial Intelligence (ook wel Kunstmatige Intelligentie). Een begrip dat elk probleem op zou moeten lossen; eenieders leven drastisch zal veranderen en de advocaat zoals wij hem kennen schijnbaar zou doen verdwijnen. Maar wat is AI eigenlijk? Kan het deze geclaimde beloftes überhaupt wel waarmaken en is AI nu al beschikbaar in de advocatuur, of is het slechts een marketingtool die gebruikt wordt door bedrijven om zichzelf te profileren?

Artificial Intelligence: Wat is het eigenlijk?

Artificial Intelligence, Kunstmatige Intelligentie, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, zelflerend, Natural Language Processing, Machine Vision, data-gedreven, Recommender-systems, en zo kan deze lijst met termen die je vast ooit voorbij hebt zien komen nog wel even doorgaan. Met al deze verschillende subgebieden binnen het veld van AI, is het lastig om duidelijk te krijgen wat AI nou écht is[1]. Grofweg kan gesteld worden dat:


“AI is een machine, die zo geprogrammeerd is dat het leert te handelen zoals een menselijk brein, of bepaalde eigenschappen van het brein beheerst (zoals het leren van eerdere ervaringen).”[2]


Het eerste deel van deze definitie doet nog altijd vermoeden dat AI een alomvattend intelligente robot is, die vroeg of laat niet meer is te onderscheiden van een mens. Echter, is dit deel van de definitie een stuk subtieler, en gaat het juist om het uitvoeren van hele specifieke taken, bijvoorbeeld het herkennen van de beoordeling van de rechter binnen een stuk jurisprudentie. 

Het tweede deel van de definitie is ook erg interessant, want AI zou dus slimmer moeten worden, naarmate het meer ‘ervaring’ heeft. Deze ‘ervaring’ kan ook al worden meegegeven tijdens de ontwikkeling van de desbetreffende taak. Om nogmaals het voorbeeld van het kunnen herkennen van de rechterlijke beoordeling te gebruiken: wanneer de computer is getraind met 10.000 van deze rechterlijke beoordelingen, zal het een stuk minder goed werken dan wanneer het getraind is met 100.000 beoordelingen.

Samenvattend kun je stellen dat Artificial Intelligence probeert taken van het menselijke brein binnen een specifieke context te imiteren, en gebruikt hiervoor een zelfde aanpak zoals wij dat (over het algemeen) doen: leren van je fouten.

Artificial Intelligence: De gebreken


Het klinkt allemaal indrukwekkend en hoopgevend, dat een computer leert van zijn fouten en dus slimmer wordt over tijd. Echter heerst er een grote misperceptie bij AI, die ironisch genoeg in de naam zit ingebakken. 

Artificial Intelligence is heel erg goed in het uitvoeren van bepaalde taken, bijvoorbeeld het herkennen van een kat of een hond op een foto. Maar dat het extreem goed is in een bepaalde taak (vaak nog beter en sneller dan mensen), maakt het niet intelligent. Schotel een computer die expert is in het herkennen van honden en katten op een foto, ditmaal een foto van een olifant voor, dan zal het er hoogstwaarschijnlijk nog altijd heilig van overtuigd zijn dat het een hond of kat is.

Kortom, Artificial ‘Intelligence’ kan alleen taken uitvoeren waarvoor het is getraind, maar alles daarbuiten zal het niet begrijpen. De algemene kennis die een mens gebruikt om dingen te relativeren, heeft een computer simpelweg niet, waardoor het enkel situaties kan ‘begrijpen’ die vergelijkbaar zijn met situaties die het eerder heeft meegemaakt.


De Implicaties


De zojuist genoemde gebreken, hebben een aantal implicaties voor het goed kunnen toepassen van Artificial Intelligence. Door goed te beseffen waar de zwaktes van AI liggen, kun je deze gebreken aanpakken, zodat de gebruiker hier geen last van ondervindt. 


Een sprekend voorbeeld hiervan bij Bluetick, is het periodiek hertrainen van onze modellen. Initieel hebben onze modellen geleerd vergelijkbare woorden op basis van context te herkennen. Alle nieuwe uitspraken, die dagelijks worden toegevoegd, worden door diezelfde modellen geëvalueerd. In eerste instantie zou je wellicht denken dat dit geen problemen oplevert. Echter, leert het model op dat moment geen nieuwe woordenschat meer bij, maar put het enkel uit de geleerde woordenschat.


Wanneer we onze modellen niet af en toe opnieuw trainen, om zo de woordenschat opnieuw te laten leren, zouden er flinke hiaten ontstaan. Zo zou een model dat in januari gemaakt is, Corona op dit moment enkel kennen als een lekker zomers drankje, terwijl het juridisch gezien een stuk relevanter is om Corona te herkennen als Covid-19 voor het doen van jurisprudentieonderzoek. Vanwege dit soort gebreken, is het cruciaal om goed te beseffen waar AI hulp bij nodig heeft, om zo onjuistheden te voorkomen.


De Advocatuur en Artificial Intelligence

Nu we een beter beeld hebben van wat AI eigenlijk is en waartoe het in staat is (en vooral ook wat het niet kan), kunnen we gaan kijken of, en hoe het kan worden toegepast binnen de advocatuur. 


Laat me voorop stellen dat ik er van overtuigd ben dat het beroep van advocaat niet zal worden overgenomen door een computer. Nu niet, volgend jaar niet en ook niet over 40 jaar. Het strategisch nadenken over een zaak, de belangen en gevoelens van een cliënt aanvoelen en iemand in een gesprek kunnen overtuigen zijn te abstract voor een computer om te kunnen. 


Desalniettemin, ligt er wel een enorme kans voor AI om de repetitieve taken van een advocaat grotendeels over te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan standaard contracten opstellen, urenregistratie automatiseren of het ondersteunen in jurisprudentieonderzoek. Door de computer dit soort taken te laten overnemen, kan de advocaat zich bezighouden met hetgeen waar hij écht goed in is: de strategische kant van een zaak.


Hopelijk heb je door deze blog een beter idee van wat Artificial Intelligence precies inhoudt. Wat kan het nu eigenlijk, en wat kan het zeker ook niet. Door hier kritisch over te blijven nadenken kan AI je werk als advocaat een stuk interessanter maken, door de repetitieve taken voor je weg te nemen, waardoor jouw focus komt te liggen op de meer strategisch inhoudelijke taken. 


Mocht je naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over bijvoorbeeld Artificial Intelligence (binnen de advocatuur), neem vooral contact op via martijn.keizer@bluetick.nl. Wil je graag weten hoe Bluetick AI op verschillende manieren gebruikt, lees dan de blogs: Achter de schermen bij een juridische zoekmachine deel 1, 2, 3 en 4.

[1] Wang, P. (2019). On Defining Artificial Intelligence. Journal of Artificial General Intelligence, 10(2), 1-37.

[2] Frankenfield,J. & Scott, G. (2020). Artificial Intelligence (AI). Retrieved from www.investopedia.com/ terms/a/artificial-intelligence-ai.asp